Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

De ontdekking van een vroeg-middeleeuws grafveld in 1952

In februari 1952 werd tijdens zandwinningswerkzaamheden een vroeg-middeleeuws grafveld ontdekt met bijzondere archeologische vondsten

Hunebedden in de voormalige gemeente Sleen

In de gemeente Sleen bevinden zich een drietal hunebedden uit de prehistorie

Jaartallen & Gebeurtenissen

Van de prehistorie tot de na-oorlogse periode: op deze pagina zijn de belangrijke historische gebeurtenissen terug te vinden gerangschikt per tijdsperiode

De geschiedenis van Sleen

De geschiedenis van Sleen gaat terug tot wel 4500 jaren geleden

De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Geschiedenis betreffende de stad Coevorden van de vroegste tijden tot heden waarin de onderwerpen het bisschoppelijke tijdvak, Geldersch tijdvak, Oostenrijks tijdvak, Tachtigjarige oorlog, het ontzet van Coevorden en de IJzerkoekenoproer aan bod komt

De andere graven waarmee de prinses een afzonderlijke, geïsoleerde positie innam

In februari 1952 werd tijdens zandwinningswerkzaamheden een vroeg-middeleeuws grafveld ontdekt met bijzondere archeologische vondsten

Samenvatting Prinses van Zweeloo

Samenvattend kan gesteld worden, dat de prinses behoorde tot een niet onbemiddelde familie die tot…