Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Korte beschryvinge der Stadt, des Casteels en der Heerlickheyd Covorden

Een beschrijving van de historie van Coevorden door Dr. Johan Picardt

Voorwoord: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Behoort bij "Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende de stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden"

Reconstructie van deze boerderij

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 4: 'Een ijzertijdnederzetting bij Coevorden' gaat over een reconstructie van de boerderij

Inleiding door Jaap Beuker

Dit hoofdstuk bevat de inleiding van Coevorder Cahier 4: 'Een ijzertijdnederzetting bij Coevorden'

De grondsporen

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 4: 'Een ijzertijdnederzetting bij Coevorden' gaat over de grondsporen

Vondsten en datering

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 4: 'Een ijzertijdnederzetting bij Coevorden' gaat over de vondsten en datering

Literatuurlijst Coevorder Cahier 4

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 4: 'Een ijzertijdnederzetting bij Coevorden' bevat de literatuurlijst

Ligging en grootte van de nederzetting

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 4: 'Een ijzertijdnederzetting bij Coevorden' gaat over de ligging en grootte van de nederzetting

Slotopmerking

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 4: 'Een ijzertijdnederzetting bij Coevorden' bevat de slotopmerking

De Trechterbekercultuur

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 3: 'De prehistorie van Coevorden' gaat over de Trechterbekercultuur

De Standvoetbekercultuur

Dit hoofdstuk van de Coevorder Cahier nummer 3 'De prehistorie van Coevorden' gaat over de standvoetbekercultuur

Het Neolithicum

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 3: 'De prehistorie van Coevorden' gaat over het neolithicum tijdperk