Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Burgemeesters van Coevorden

Inhoud Oud-burgemeesters van Coevorden in de periode 1811 tot 1997 B. Slingenberg, (Berend) L. Rikkers,…

De andere graven waarmee de prinses een afzonderlijke, geïsoleerde positie innam

In februari 1952 werd tijdens zandwinningswerkzaamheden een vroeg-middeleeuws grafveld ontdekt met bijzondere archeologische vondsten

Het kamp Geesbrug

In Geesbrug heeft een werkkamp gestaan. Vanaf 1942 worden er joden in het kamp ondergebracht.

De geschiedenis van Dalen

Al in de Middeleeuwen komt de naam Dalen voor in een oorkonde

Samenvatting Prinses van Zweeloo

Samenvattend kan gesteld worden, dat de prinses behoorde tot een niet onbemiddelde familie die tot…

De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Geschiedenis betreffende de stad Coevorden van de vroegste tijden tot heden waarin de onderwerpen het bisschoppelijke tijdvak, Geldersch tijdvak, Oostenrijks tijdvak, Tachtigjarige oorlog, het ontzet van Coevorden en de IJzerkoekenoproer aan bod komt

Burgemeesters van Zweeloo

Burgemeesters van Zweeloo
1 7 8 9