Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Molens in Coevorden in het algemeen

Coevorden had waterradmolens, drie poldermolentjes en 5 korenmolens. Alleen de korenmolen 'De Arend' staat nog

Slag bij Ane op 27 juli 1227

Lees hier meer over de opstand van Rudolf, Kastelein van Coevorden en de Drenten tegen de bisschop van Utrecht in het jaar 1227

Inleiding: Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Havezate de Klencke

De betekenis van "de Klencke" voor het dingspil Zuidenveld

Conclusies: Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Lijst van gesneuvelden

Een opsomming van diegenen die bij de Slag bij Ane omkwamen

Van Heilig Geest Gasthuis naar Gasthuisfonds (1395-1795)

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Bisschop Frederik van Blankenheim

Bisschop en landsheer Frederik van Blankenheim schiep orde in het oosten en noordoosten van ons land

Inleiding: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Geschiedenis Coevorden van de vroegste tijden tot heden waarin de onderwerpen het bisschoppelijke tijdvak, Geldersch tijdvak, Oostenrijks tijdvak, Tachtigjarige oorlog, het ontzet van Coevorden en de Ijzerkoekenoproer aan bod komt

Het bisschoppelijk tijdvak

Coevorden heet de stad van strijd. Uit dit artikel blijkt ook wel waarom dat zo is

Historie van het kasteel van Coevorden

Corneille F. Janssen, Directeur van het Provinciaal Museum van Drenthe, en van het Provinciaal Bureau voor de Monumentenzorg geeft uitleg over de geschiedenis van het kasteel Coevorden