Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Het kasteel Coevorden

Hier vind je allerlei wetenswaardigheden over het kasteel van Coevorden

De Joodse gemeenschap in Coevorden

In Coevorden was er een bloeiende Joodse gemeenschap

De Heren van Coevorden

Voordracht van dhr H. Minderhoud over de Heren van Coevorden tijdens de Picardtclub in Coevorden in 1986.

Coevorden: Poorte van de landschap Drenthe

Voordracht van dhr. J.Poortman over het handelsverkeer, Coevorden als de poort van landschap Drenthe, uitgesproken tijdens de Picardtclub te Coevorden in 1978.

De oorspronkelijke loop der rivieren

Dit onderdeel van de Picardtreeks nummer 20 gaat over de oorspronkelijke loop der rivieren

Het leven in de vesting

Dit onderdeel van de Picardtreeks nummer 23: 'De vesting Coevorden' bevat de speech genaamd Het leven in de vesting

Slotvoogden van Coevorden

Voordracht van Mr. Q.N. Baron de Vos van Steenwijk over de slotvoogden of kasteleins van Coevorden, uitgesproken tijdens de Picardtclub van 1976

Coevorden en het arsenaal

Voordracht van Luitenant-kolonel J.L.G. Huyser over Coevorden en het arsenaal tijdens de Picardtclub, ganzenmarkt Coevorden, 1975.

De Abdij Corvey en Nederland

Een voordracht over de abdij Corvey uitgesproken op de bijeenkomst van de Picardtclub in 1977 door Mr. A. Veenhoven.

Drenthe, Overijssel und die Graftschaft Bentheim/De Graafschap Bentheim en de grensstreek

de gezamenlijke geschiedenis van Oost-Nederland en het graafschap Bentheim wil nagaan, kan vertellen over een lange en bewogen geschiedenis. Het is een gebied waarvan de gemeenschappelijke grenslijn het meest permanente stuk staatsgrens is dat de Bondsrepubliek Duitsland en haar voorgangers met hun buurlanden hebben.

Korte beschryvinge der Stadt, des Casteels en der Heerlickheyd Covorden

Een beschrijving van de historie van Coevorden door Dr. Johan Picardt

Voorwoord: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Behoort bij "Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende de stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden"