Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Waterstaat (-1.79)

337 bis. Oprichting waterschap over gronden te Coevorden, Dalen en Oosterhesselen 1886. 338. Oprichting van…

Kadaster (-1.71)

Zie inventarisnummers 23 en 24 Kadastrale leggers met toegangen 1888-1974, respectievelijk 18 en 5 delen.

Economische zaken (-1.82)

Zie ook inventarisnummers 25 en 26. 572. Verveningen en zandverstuivingen 1852-1913. 573. Onteigening van gronden…

Openbare orde (behalve -1.755), zedelijkheid en -veiligheid (-1.75,-1.76,-1.78 en -1.79)

268. Lijst van strafverordeningen 1852-1921. 269. Correspondentie betreffende strafverordeningen 1862-1888. 270. Afkondigingen van strafverordeningen 1909-1934,…

Belastingen (-1.71)

217-218. Belastingverordeningen 1853-1859 en 1922-1934 zie ook 243 en 247. 219-220. Rijksbelastingen in het algemeen,…

Onderwijs (-1.851)

Een aantal bestekken en tekeningen van scholen bevindt zich in de perceelsdossiers van de afdeling…

Toezicht op waren, preventieve gezondheidszorg, begraving, veeziekten (-1.77, behalve -1.777 en -1.778)

Zie ook inventarisnummers 18 t/m 21 en 28 t/m 290. 291. Toezicht op waren 1912-1929.…

Bijlage ingekomen stukken 1851-1927

1851 23. Benoeming commissie der militie.27,36. Heffing bestelloon der posterijen.46. Onderhoud Panddijk te Nieuw-Schoonebeek.51a. Kwestie…

Justitie (-1.87)

Zie ook inventarisatienummers 10-14. 563. Staten bekeuringen van veldwachters 1846-1871. 564. Huis van bewaring 1851-1911.…

Overige stukken betreffende de huishouding van de gemeente

Zie ook de inventarisnummers 6-9 en 25 146-148. Schouw van de grens met Duitsland 1851-1934…

Militaire zaken (-1.86)

Zie ook inventarisnummer 132. 552. Inschrijfregister van gewoon-dienstplichtigen 1910-1924. 553-555. Inschrijfregisters van buitengewoon-dienstplichtigen 1916-1938.553. 1916-1923;554.…

Gemeentelijke organen (anders dan Burgemeester en Wethouders, secretaris en ontvanger) (-2.07.55)

Gasthuisfonds 175. Reglement voor het Gasthuisfonds 1911 176. Begroting 1924 177-178. Rekening 1855-1910 179. Rekening…