Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Coevorden: Poorte van de landschap Drenthe

Voordracht van dhr. J.Poortman over het handelsverkeer, Coevorden als de poort van landschap Drenthe, uitgesproken tijdens de Picardtclub te Coevorden in 1978.

Archief van de gemeente Sleen 1817-1945

Inventaris-archief-gemeente-Sleen-1817-1945Downloaden

Gemeentelijke eigendommen, geldleningen en dienstgebouwen

Zie ook inventarisnummers 76, 77, 86, 92 Inventarisnummer 24 (B6) Stukken betreffende inschrijving in het…

Volkshuisvesting, hinderwet, begraving

Inventarisnummer 57 Stukken betreffende de verlening van bouwvergunningen 1904-1975 38 dozen. Specificatie op straatnaam 1904-1988…

Gedeponeerde archieven

Gemeente-ontvanger 1894-1907 580. Bijboeken van ontvangsten en uitgaven 1894-1896, van ontvangsten 1902, van uitgaven 1907.…

Sociale zaken

Inventarisnummer 82 (B32) Opgave betreffende het financiële effect van de gewijzigde Armenwet (1870). 1876-1888 1…

Stukken van algemene aard

Notulen van de raad 1850-1976. 17 delen, 6 banden en 2 ordners. In de periode…

Toezicht op waren, preventieve gezondheidszorg, begraving, veeziekten (-1.77, behalve -1.777 en -1.778)

Zie ook inventarisnummers 18 t/m 21 en 28 t/m 290. 291. Toezicht op waren 1912-1929.…

Justitie (-1.87)

Zie ook inventarisatienummers 10-14. 563. Staten bekeuringen van veldwachters 1846-1871. 564. Huis van bewaring 1851-1911.…

Kadaster (-1.71)

Zie inventarisnummers 23 en 24 Kadastrale leggers met toegangen 1888-1974, respectievelijk 18 en 5 delen.

Burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenadministratie (-1.755)

Zie ook inventarisnummers 15 t/m 17 Afzonderlijke serie in gemeentearchief aanwezig:  Registers burgerlijke stand vanaf…

Openbare werken (-1.71)

215. Correspondentie betreffende aanbestedingen 1854-1934. 216. Akten van aanbesteding met bijlagen betreffende onderhoudswerkzaamheden 1907-1934.