Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Reserve-schutterij

156. Staten van en aantekeningen omtrent de schutters, die bij de reserve moeten worden of…

XII Inrichtingen in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven

204. Stukken betreffende postwagens of diligences. Stukken betreffende de vaststelling, met medewerking van het gemeentebestuur…

Stukken van algemene aard

Notulen van de raad 1850-1976. 17 delen, 6 banden en 2 ordners. In de periode…

Schuttersraad

De hieronder beschreven stukken, afkomstig van de schuttersraad, werden bewaard bij het gemeentearchief, waarschijnlijk in…

Militaire zaken (-1.86)

Zie ook inventarisnummer 132. 552. Inschrijfregister van gewoon-dienstplichtigen 1910-1924. 553-555. Inschrijfregisters van buitengewoon-dienstplichtigen 1916-1938.553. 1916-1923;554.…

Openbare werken (-1.71)

215. Correspondentie betreffende aanbestedingen 1854-1934. 216. Akten van aanbesteding met bijlagen betreffende onderhoudswerkzaamheden 1907-1934.

Burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenadministratie (-1.755)

Zie ook inventarisnummers 15 t/m 17 Afzonderlijke serie in gemeentearchief aanwezig:  Registers burgerlijke stand vanaf…

Schutterij (voor 1827)

142. Inschrijvingsregister voor de (rustende) schutterij van de gemeente Coevorden, ongehuwde ingezetenen van 18-40 jaren…

Financiën, eigendommen (-2.07)

101-104. Begroting en memorie van toelichting 1851-1895, 1898-1903, 1905-1911, 1914-1922,1924-1926, 1928-1932, 1934Vanaf 1910 kunnen de…

Arbeid (-1.83)

566. Oprichting Kamer van arbeid voor de veenderij Hoogeveen 1901-1902. 567. Verordening tot het tegengaan…

Nationale militie

115. Stukken betreffende de inschrijving voor de nationale militie 1814-1816. 116. Inschrijvingsregisters voor de nationale…

Overige stukken betreffende de huishouding van de gemeente

Zie ook de inventarisnummers 6-9 en 25 146-148. Schouw van de grens met Duitsland 1851-1934…