Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Stukken van algemene aard

Notulen van de raad 1850-1976. 17 delen, 6 banden en 2 ordners. In de periode…

Sociale zaken

Inventarisnummer 82 (B32) Opgave betreffende het financiële effect van de gewijzigde Armenwet (1870). 1876-1888 1…

Schutterij (voor 1827)

142. Inschrijvingsregister voor de (rustende) schutterij van de gemeente Coevorden, ongehuwde ingezetenen van 18-40 jaren…

Schuttersraad

De hieronder beschreven stukken, afkomstig van de schuttersraad, werden bewaard bij het gemeentearchief, waarschijnlijk in…

Militaire zaken (-1.86)

Zie ook inventarisnummer 132. 552. Inschrijfregister van gewoon-dienstplichtigen 1910-1924. 553-555. Inschrijfregisters van buitengewoon-dienstplichtigen 1916-1938.553. 1916-1923;554.…

Openbare werken (-1.71)

215. Correspondentie betreffende aanbestedingen 1854-1934. 216. Akten van aanbesteding met bijlagen betreffende onderhoudswerkzaamheden 1907-1934.

Burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenadministratie (-1.755)

Zie ook inventarisnummers 15 t/m 17 Afzonderlijke serie in gemeentearchief aanwezig:  Registers burgerlijke stand vanaf…

Belastingen, eigendom

N.B. Zie ook inventarisnummer 32 Stukken betreffende belasting in natura. 1885, zonder jaartal, zie inventarisnummer…

Financiën, eigendommen (-2.07)

101-104. Begroting en memorie van toelichting 1851-1895, 1898-1903, 1905-1911, 1914-1922,1924-1926, 1928-1932, 1934Vanaf 1910 kunnen de…

Nationale militie

115. Stukken betreffende de inschrijving voor de nationale militie 1814-1816. 116. Inschrijvingsregisters voor de nationale…

Arbeid (-1.83)

566. Oprichting Kamer van arbeid voor de veenderij Hoogeveen 1901-1902. 567. Verordening tot het tegengaan…

Overige stukken betreffende de huishouding van de gemeente

Zie ook de inventarisnummers 6-9 en 25 146-148. Schouw van de grens met Duitsland 1851-1934…