Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Vervoersperikelen in en rond Coevorden 1850-1900

Coevorder Cahier nummer 6 gaat over het vervoer in en rond Coevorden 1850 - 1900

De Joodse gemeenschap in Coevorden

In Coevorden was er een bloeiende Joodse gemeenschap

Hendricus Cornelis Josephus Krijthe

Voordracht van de heer H. Minderhoud over Hendricus Cornelis Josephus Krijthe, uitgesproken tijdens de Picardtclub in Coevorden.

Coevorden: Poorte van de landschap Drenthe

Voordracht van dhr. J.Poortman over het handelsverkeer, Coevorden als de poort van landschap Drenthe, uitgesproken tijdens de Picardtclub te Coevorden in 1978.

Archief van de gemeente Sleen 1817-1945

Inventaris-archief-gemeente-Sleen-1817-1945Downloaden

Volkshuisvesting, hinderwet, begraving

Inventarisnummer 57 Stukken betreffende de verlening van bouwvergunningen 1904-1975 38 dozen. Specificatie op straatnaam 1904-1988…

Commissie van designatie voor de schutterij

Het archief van deze commissie werd bewaard bij het gemeentearchief in verband met het zitting…

Stukken van algemene aard

Notulen van de raad 1850-1976. 17 delen, 6 banden en 2 ordners. In de periode…

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

Gemeentegrenzen, organisatie Gemeentelijke eigendommen, geldleningen, dienstgebouwen Financiën Personeel Belastingen, eigendom Bevolking Volkshuisvesting, hinderwet, begraving Waterstaat,…

Reserve-schutterij

156. Staten van en aantekeningen omtrent de schutters, die bij de reserve moeten worden of…

Sociale zaken

Inventarisnummer 82 (B32) Opgave betreffende het financiële effect van de gewijzigde Armenwet (1870). 1876-1888 1…

Gedeponeerde archieven

Gemeente-ontvanger 1894-1907 580. Bijboeken van ontvangsten en uitgaven 1894-1896, van ontvangsten 1902, van uitgaven 1907.…