Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Jaartallen & Gebeurtenissen

Van de prehistorie tot de na-oorlogse periode: op deze pagina zijn de belangrijke historische gebeurtenissen terug te vinden gerangschikt per tijdsperiode

De Nederlandse Joden

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 5: 'De joodse gemeenschap in Coevorden' gaat over de Nederlandse joden; waar kwamen zij vandaan en waar zijn ze gebleven.

Verkeers- & vervoersaangelegenheden

Verkeers- en vervoersaangelegenheden in het verleden

Van de eerste Joodse inwoners tot de Franse tijd

Dit hoofdstuk van de Coevorder Cahier nummer 5: 'De joodse gemeenschap in Coevorden' gaat over de eerste joodse inwoners tot de Franse tijd

De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Geschiedenis betreffende de stad Coevorden van de vroegste tijden tot heden waarin de onderwerpen het bisschoppelijke tijdvak, Geldersch tijdvak, Oostenrijks tijdvak, Tachtigjarige oorlog, het ontzet van Coevorden en de IJzerkoekenoproer aan bod komt

De geschiedenis van Dalen

Al in de Middeleeuwen komt de naam Dalen voor in een oorkonde

De 18e eeuw

Overzicht van belangrijke gebeurtenissen in Coevorden tijdens de 18e eeuw
1 3 4 5