Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Inleiding: Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Havezate de Klencke

De betekenis van "de Klencke" voor het dingspil Zuidenveld

Van Heilig Geest Gasthuis naar Gasthuisfonds (1395-1795)

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

IJzerkoekenoproer 1770

Lees hier het opmerkelijke verhaal over het verzet van de inwoners tegen het besluit van het gemeentebestuur om het uitdelen van ijzerkoeken rond de jaarwisseling te verbieden

Het Gasthuisfonds tijdens de Bataafse en Franse tijd en de periode tot de Armenwet

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

De brandweer in Coevorden in de 18e en 19e eeuw

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 9: 'Tussen emmer en nevelspuit' gaat over de brandweer in Coevorden in de 18e en 19e eeuw

Conclusies: Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Het voormalige stadhuis van Coevorden

Enige wetenswaardigheden over het voormalige gemeentehuis aan de Kerkstraat

Uitgever en boekverkoper Jacobus van der Scheer

De tot dusver oudst bekende Coevorder boekverkoper is Jacobus van der Scheer, wiens eerste activiteiten als zodanig uit 1790 dateren.

Historie van het kasteel van Coevorden

Corneille F. Janssen, Directeur van het Provinciaal Museum van Drenthe, en van het Provinciaal Bureau voor de Monumentenzorg geeft uitleg over de geschiedenis van het kasteel Coevorden

De ijzerkoekenoproer van 22 december 1770

door H.D. Minderhoud, Covorden, Stadt en Heerlickheyt De kerkeraad van Coevorden, ondersteund door 142 ingezetenen,…