Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

De vesting Coevorden in verleden en heden

Dit deel van de Picardtreeks nummer 27 gaat over de vesting Coevorden in verleden en heden.

Met Picardt over de grens

Dit onderdeel van de Picardtreeks nummer 28: 'In het spoor van Picardt' bevat de lezing 'Met Picardt over de grens'

In het spoor van Picardt

Een schriftelijke neerslag van de speeches voor de Picardtclub van 8 november 1993 over Doctor Johan Picardt.

Picardtreeks

Deze pagina bevat de links naar een aantal boekwerkjes en de Picardtprenten van de Picardtclub

Coevorden en het arsenaal

Voordracht van Luitenant-kolonel J.L.G. Huyser over Coevorden en het arsenaal tijdens de Picardtclub, ganzenmarkt Coevorden, 1975.

Drenthe, Overijssel und die Graftschaft Bentheim/De Graafschap Bentheim en de grensstreek

de gezamenlijke geschiedenis van Oost-Nederland en het graafschap Bentheim wil nagaan, kan vertellen over een lange en bewogen geschiedenis. Het is een gebied waarvan de gemeenschappelijke grenslijn het meest permanente stuk staatsgrens is dat de Bondsrepubliek Duitsland en haar voorgangers met hun buurlanden hebben.

Molens in Coevorden

Oud-Coevordenaar Herman Brand heeft uitgezocht welke molens er in Coevorden zijn geweest

Voorwoord: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Behoort bij "Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende de stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden"

Nieuwe mogelijkheden

Coevorden in de Franse tijd 1795-1814

De komst van de handbrandspuit

Brandbestrijding in tijden van de handbrandbrandspuit

Molens in Coevorden in het algemeen

Coevorden had waterradmolens, drie poldermolentjes en 5 korenmolens. Alleen de korenmolen 'De Arend' staat nog

De vesting Coevorden, strategische aspecten

Strategische aspecten rondom vesting Coevorden