Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Voorwoord: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Behoort bij "Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende de stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden"

De komst van de handbrandspuit

Brandbestrijding in tijden van de handbrandbrandspuit

Molens in Coevorden in het algemeen

Coevorden had waterradmolens, drie poldermolentjes en 5 korenmolens. Alleen de korenmolen 'De Arend' staat nog

De vesting Coevorden, strategische aspecten

Strategische aspecten rondom vesting Coevorden

Picardt vanuit Duitsland gezien

De bevindingen van Duitse onderzoeker Horst Bechtluft over de (familie)geschiedenis van Dr. Johan Picardt

Inleiding: Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Havezate de Klencke

De betekenis van "de Klencke" voor het dingspil Zuidenveld

Conclusies: Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Van Heilig Geest Gasthuis naar Gasthuisfonds (1395-1795)

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

De verrassing van Coevorden in 1672

Lees hier over de list van Coevorden in het rampjaar 1672

Inleiding: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Geschiedenis Coevorden van de vroegste tijden tot heden waarin de onderwerpen het bisschoppelijke tijdvak, Geldersch tijdvak, Oostenrijks tijdvak, Tachtigjarige oorlog, het ontzet van Coevorden en de Ijzerkoekenoproer aan bod komt

Het voormalige stadhuis van Coevorden

Enige wetenswaardigheden over het voormalige gemeentehuis aan de Kerkstraat