Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Picardtreeks

Deze pagina bevat de links naar een aantal boekwerkjes en de Picardtprenten van de Picardtclub

Gedachten aan Picardt

Voordracht van de heer H. Minderhoud over Dr. Picardt tijdens de Picardtclub in Coevorden.

Coevorden en het arsenaal

Voordracht van Luitenant-kolonel J.L.G. Huyser over Coevorden en het arsenaal tijdens de Picardtclub, ganzenmarkt Coevorden, 1975.

Christiaan Mensingh, een Coevorder schulte uit Picardt’s tijd

Dit deel uit de Picardtreeks nummer 2 gaat over Christiaan Mensingh, een Coevorder Schulte uit Picardt's tijd

De vesting Coevorden in verleden en heden

Dit deel van de Picardtreeks nummer 27 gaat over de vesting Coevorden in verleden en heden.

Dr. Picardt

Een beschrijving van de op 5 januari 1600 geboren predikant, medicus, landontginner en geschiedenisschrijver Dr. Johan Picardt.

In het spoor van Picardt

Een schriftelijke neerslag van de speeches voor de Picardtclub van 8 november 1993 over Doctor Johan Picardt.

Drenthe, Overijssel und die Graftschaft Bentheim/De Graafschap Bentheim en de grensstreek

de gezamenlijke geschiedenis van Oost-Nederland en het graafschap Bentheim wil nagaan, kan vertellen over een lange en bewogen geschiedenis. Het is een gebied waarvan de gemeenschappelijke grenslijn het meest permanente stuk staatsgrens is dat de Bondsrepubliek Duitsland en haar voorgangers met hun buurlanden hebben.

Korte beschryvinge der Stadt, des Casteels en der Heerlickheyd Covorden

Een beschrijving van de historie van Coevorden door Dr. Johan Picardt

Molens in Coevorden

Oud-Coevordenaar Herman Brand heeft uitgezocht welke molens er in Coevorden zijn geweest

Dagboek Meindert van der Thijnen

Het ontzet van Coevorden in eind december 1672 zoals beschreven door Meindert van der Thijnen

Voorwoord: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Behoort bij "Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende de stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden"