Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Coevorden’s opbouw, De rekening van Herman Herckens in 1596

Hoe Herman Herckens, rentmeester van Coevorden, in 1596 moest proberen de als voorheen verschuldigde pachten en alle andere soorten “belastingen” te innen

Van Heilig Geest Gasthuis naar Gasthuisfonds (1395-1795)

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Prins Maurits verjaagt Verdugo uit Coevorden in 1594

Het ontzet van Coevorden in 1594 door prins Maurits en het Staatse leger

Kaart Coevorden 1550 door Jacob van Deventer

Bekijk de oudste kaart van de stad Coevorden uit 1550

Betaling in natura

Deze pagina gaat over het handelsverkeer in de 16e eeuw

Houten tijdperk

Van Oost-Friesland tot Dillenburg, van Minden aan de Weser tot Meppel en van Groningen tot voorbij de IJsselsteden, die veel ossen en paarden afnamen, was Coevorden hèt knooppunt in het Noordelijk handelsverkeer, waarin Groningen zo’n voorname plaats in nam.

Het Oostenrijks tijdvak

In het jaar 1536 gaf Groningen zich over aan George Schenk, bevelhebber in dienst van Karel V. Hierop belegerde Schenk Coevorden

Inleiding: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Geschiedenis Coevorden van de vroegste tijden tot heden waarin de onderwerpen het bisschoppelijke tijdvak, Geldersch tijdvak, Oostenrijks tijdvak, Tachtigjarige oorlog, het ontzet van Coevorden en de Ijzerkoekenoproer aan bod komt

Historie van het kasteel van Coevorden

Corneille F. Janssen, Directeur van het Provinciaal Museum van Drenthe, en van het Provinciaal Bureau voor de Monumentenzorg geeft uitleg over de geschiedenis van het kasteel Coevorden

Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Drenthe’s strafrecht van dorp naar Coevordens Veste tussen 1400 en 1600

De rechtspraak en uitvoering van straffen in Drenthe en Coevorden