Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Picardtreeks

Deze pagina bevat de links naar een aantal boekwerkjes en de Picardtprenten van de Picardtclub

Drenthe, Overijssel und die Graftschaft Bentheim/De Graafschap Bentheim en de grensstreek

de gezamenlijke geschiedenis van Oost-Nederland en het graafschap Bentheim wil nagaan, kan vertellen over een lange en bewogen geschiedenis. Het is een gebied waarvan de gemeenschappelijke grenslijn het meest permanente stuk staatsgrens is dat de Bondsrepubliek Duitsland en haar voorgangers met hun buurlanden hebben.

Korte beschryvinge der Stadt, des Casteels en der Heerlickheyd Covorden

Een beschrijving van de historie van Coevorden door Dr. Johan Picardt

De Tachtigjarige Oorlog

Coevorden als speelbal tussen de Staatse troepen onder leiding van Prins Maurits en de Spaanse veldheer Verdugo

Voorwoord: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Behoort bij "Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende de stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden"

De komst van de handbrandspuit

Brandbestrijding in tijden van de handbrandbrandspuit

Molens in Coevorden in het algemeen

Coevorden had waterradmolens, drie poldermolentjes en 5 korenmolens. Alleen de korenmolen 'De Arend' staat nog

De vesting Coevorden, strategische aspecten

Strategische aspecten rondom vesting Coevorden

Coevorden’s opbouw, De rekening van Herman Herckens in 1596

Hoe Herman Herckens, rentmeester van Coevorden, in 1596 moest proberen de als voorheen verschuldigde pachten en alle andere soorten “belastingen” te innen

Havezate de Klencke

De betekenis van "de Klencke" voor het dingspil Zuidenveld

Conclusies: Het Gasthuisfonds 1410-1854

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854

Van Heilig Geest Gasthuis naar Gasthuisfonds (1395-1795)

De geschiedenis van het Coevorder gasthuisfonds in de periode 1410-1854