Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Gemeentebibliotheek

Gemeente Coevorden heeft een uitgebreide collectie boeken over de plaatselijke geschiedenis. U kunt op afspraak op het gemeentearchief deze boeken inzien

Samenvatting Prinses van Zweeloo

Samenvattend kan gesteld worden, dat de prinses behoorde tot een niet onbemiddelde familie die tot…

Nogmaals verzetsstrijder Albert Oosting

Als ambtenaar ter secretarie van de gemeente Zweeloo was Albert Oosting de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen (LO/LKP) behulpzaam. Hij zorgde onder andere voor distributiepapieren en persoonsbewijzen voor onderduikers en illegale werkers.