Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Archief gemeente Zweeloo 1920-1997

Inventaris-gemeente-Zweeloo-1920-1997Downloaden

Archief van de burgemeester 1942-1945

Inventarisnummer 97 (B41b) Stukken uit het gemeentearchief van de burgemeester betreffende vrijstelling van rijwiel- vordering,…

Onderwijs

Inventarisnummer 86 (B35) Lijst van stemopneming van een vergadering van de marke Meppen betreffende afstand…

Personeel

Inventarisnummer 34 Personeelsdossiers 1924- 1987 Met uittreksels uit raadsnotulen betreffende personeel van vóór 1924. 10…

Financiën

29 Begroting. 1850-1925. 3 dozen N.B. De jaren 1860, 1870, 1880 en 1889 zijn de…

Gemeentegrenzen, organisatie

Inventarisnummer 19 (B1) Stukken betreffende de vaststelling van de gemeentegrenzen. 1826-1828. 1 omslag Inventarisnummer 20…

Lesturgeon leeft voort in zijn werk

Het Coevorder Cahier nummer 2 bevat inleidend woord ter herdenking van de 100ste sterfdag van Ds. A.L. Lesturgeon op 18 juni 1978

Volkshuisvesting, hinderwet, begraving

Inventarisnummer 57 Stukken betreffende de verlening van bouwvergunningen 1904-1975 38 dozen. Specificatie op straatnaam 1904-1988…

Gemeentelijke eigendommen, geldleningen en dienstgebouwen

Zie ook inventarisnummers 76, 77, 86, 92 Inventarisnummer 24 (B6) Stukken betreffende inschrijving in het…

Sociale zaken

Inventarisnummer 82 (B32) Opgave betreffende het financiële effect van de gewijzigde Armenwet (1870). 1876-1888 1…

Stukken van algemene aard

Notulen van de raad 1850-1976. 17 delen, 6 banden en 2 ordners. In de periode…

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

Gemeentegrenzen, organisatie Gemeentelijke eigendommen, geldleningen, dienstgebouwen Financiën Personeel Belastingen, eigendom Bevolking Volkshuisvesting, hinderwet, begraving Waterstaat,…