Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Gedeponeerde archieven

Gemeente-ontvanger 1894-1907 580. Bijboeken van ontvangsten en uitgaven 1894-1896, van ontvangsten 1902, van uitgaven 1907.…

Reserve-schutterij

156. Staten van en aantekeningen omtrent de schutters, die bij de reserve moeten worden of…

Landstorm

160-179. Registers van de landstorm, staten en verzamelstaten van de ingezetenen behorend tot de landstorm…

Milieuhygiëne, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting (-1.777, -1.778)

312-314. Uitvoering Hinderwet inclusief enkele vergunningen 1872-1934.Zie ook correspondentiearchief code VNG voor vergunningen 1892-1934. 315.…

Rustende schutterij (na 1827)

147. Gedrukte aanschrijvingen van den gouverneur aan het bestuur der gemeente omtrent de uitvoering der…

Mobiele schutterij

152. Staten van vrijwilligers voor de gemobiliseerde rustende schutterij met minutele oproeping van vrijwilligers voor…

Schuttersraad

De hieronder beschreven stukken, afkomstig van de schuttersraad, werden bewaard bij het gemeentearchief, waarschijnlijk in…

Nationale militie

115. Stukken betreffende de inschrijving voor de nationale militie 1814-1816. 116. Inschrijvingsregisters voor de nationale…

Inventaris archieven gemeente Coevorden 1851-1923

Drs. A.J.M. den Teuling Verantwoording; Stukken van algemene aard; Stukken betreffende bijzondere onderwerpen; Gedeponeerde archieven.

Gemeentelijke organen (anders dan Burgemeester en Wethouders, secretaris en ontvanger) (-2.07.55)

Gasthuisfonds 175. Reglement voor het Gasthuisfonds 1911 176. Begroting 1924 177-178. Rekening 1855-1910 179. Rekening…

Arbeid (-1.83)

566. Oprichting Kamer van arbeid voor de veenderij Hoogeveen 1901-1902. 567. Verordening tot het tegengaan…

Militaire zaken (-1.86)

Zie ook inventarisnummer 132. 552. Inschrijfregister van gewoon-dienstplichtigen 1910-1924. 553-555. Inschrijfregisters van buitengewoon-dienstplichtigen 1916-1938.553. 1916-1923;554.…