Tab Gemeente Coevorden

Personeel

Gemeentewapen Zweeloo 1811-1975

Inventarisnummer 34 Personeelsdossiers 1924- 1987 Met uittreksels uit raadsnotulen betreffende personeel van vóór 1924. 10 dozen  N.B. Specificatie zie bovenvermelde dossierinventaris.