Tab Gemeente Coevorden

Jaartallen & Gebeurtenissen

Gemeentewapen Coevorden

Van de prehistorie tot de na-oorlogse periode: op deze pagina zijn de belangrijke historische gebeurtenissen terug te vinden gerangschikt per tijdsperiode

De Nederlandse Joden

Synagoge Coevorden omstreeks 1970

Dit hoofdstuk van Coevorder Cahier nummer 5: ‘De joodse gemeenschap in Coevorden’ gaat over de Nederlandse joden; waar kwamen zij vandaan en waar zijn ze gebleven.

De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende Coevorden

Geschiedenis betreffende de stad Coevorden van de vroegste tijden tot heden waarin de onderwerpen het bisschoppelijke tijdvak, Geldersch tijdvak, Oostenrijks tijdvak, Tachtigjarige oorlog, het ontzet van Coevorden en de IJzerkoekenoproer aan bod komt

Bommen Berend

Christoph Bernhard von Galen, Bisschop van Münster

Dit deel uit de Picardtreeks nummer 1 bevat de toespraak bij de opening van de tentoonstelling “Bommen Berend” in Coevorden op 11 december 1972