Tab Gemeente Coevorden

De vesting Coevorden

De vesting Coevorden, Picardtreeks 23

De speech van de Picardtclub van 14 november 1988 over de vesting Coevorden. Over het leven in de vesting en de bevrijding van Coevorden vanuit Groningen in 1672

Vancouver – Coevorden

Voorblad van de Picardtreeks 19

Voordracht van dr. Michael Francis over kapitein George Vancouver tijdens de Picardtclub in Coevorden in 1986.

Picardtreeks

Johan Picardt

Deze pagina bevat de links naar een aantal boekwerkjes en de Picardtprenten van de Picardtclub

In het spoor van Picardt

In het spoor van Picardt, Picardtreeks 27

Een schriftelijke neerslag van de speeches voor de Picardtclub van 8 november 1993 over Doctor Johan Picardt.

Dr. Picardt

Herdenkingsplaquette Dr. Picardt

Een beschrijving van de op 5 januari 1600 geboren predikant, medicus, landontginner en geschiedenisschrijver Dr. Johan Picardt.

Coevorden en het arsenaal

Arsenaal

Voordracht van Luitenant-kolonel J.L.G. Huyser over Coevorden en het arsenaal tijdens de Picardtclub, ganzenmarkt Coevorden, 1975.

Gedachten aan Picardt

Voorblad Picardtreeks 15

Voordracht van de heer H. Minderhoud over Dr. Picardt tijdens de Picardtclub in Coevorden.