Tab Gemeente Coevorden

Landschap Dalen met molen

Westerwijk Dalen met molen

Inventarisnummer 22-31 Soort werk Aquarel Jaar 1972 Periode VII.Leraar LTS te Musselkanaal-1974-1980 Formaat 59×73 Locatie Westerwijk Dalen, in eigendom van G. Eggens Dalen Opmerkingen

Bijlage uitgaande stukken van de burgemeester 1917-1927

Gemeentewapen Dalen 1811-1927

1917188, 189, benoeming brandstoffencommissie (distributiewet)257, 304, verbouw van bepaalde gewassen ( distributiewet)262, voorraden ijzer en staal (distributiewet)319, 337, strafvervolging distributiewet (vrijspraak)485, verlegging tramlijn597, maatregelen voor het houden der veemarkten en de ontduiking daarvan673, invulling verzamelstaten (distributiewet) 191854, 523, distributie en correspondentie daarover214, onderzoek naar “havermeel of iets anders”425, 462, 509, distributie administratie van A. Hoekman, … Lees meer

Bijlage ingekomen stukken 1851-1927

Gemeentewapen Dalen 1811-1927

1851 23. Benoeming commissie der militie.27,36. Heffing bestelloon der posterijen.46. Onderhoud Panddijk te Nieuw-Schoonebeek.51a. Kwestie eigendomsrecht tussen J.A. Abels en R. Jager.72. Geval van diefstal en oplichting.89. Afbreken van oude en het bouwen van een nieuwe school te Wachtum.91. Opgave van belastingschuldigen i.v.m. kiesrecht.96, 166, 217. Invoer van vee uit Overijssel.111, 266. Rijkstoelage aan de … Lees meer

Bijlage uitgaande stukken Burgemeester en Wethouders 1917-1927

Gemeentewapen Dalen 1811-1927

1917107,108, kosten gemeenschappelijke school125, subsidie aanleg weg Dalen en Dalerveen136, 160, 232, schouw en herschouw wegen, voetpaden en waterleidingen139, kiesrecht betreffende het aantal kiezers140, concessie tot vervening144, aanleg kunstweg Noordwijk-Wachtum165, 169, 310, 316, mutaties commissie tot wering schoolverzuim179, 191, stemming gemeenteraad en toelating leden192, benoeming mej. B. Scholte als onderwijzeres te Wachtum.195, opgave van tijdelijk … Lees meer

Bijlage van bewaarde bijlagen tot de gemeenterekening 1901-1965

Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Specificatie van bewaarde bijlagen tot de rekening 1904-1965 Dozen F98 – 112 Verzamelstaten 1901-1950Zie voor enige series bijlagen van grotere omvang de nummers 113-117 Bijlagen 1901-1965, betreffende de volgende onderwerpen: Gewone openbare werken, 1901-1920 De volgende buitengewone openbare werken, 1902-1965:Restauratie gemeentehuis 1922Aankoop grond voor vergroting van de begraafplaats 1901Idem, ten behoeve van het marktterrein 1931Restauratie kerktoren 1954-1957Plaatsing … Lees meer

Voorlopige inventaris van het archief Dalen

Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Voorlopige inventaris van het archief van de gemeente Dalen 1811-1927 (1972) Niet geinventariseerde stukken Niet-financiële bescheiden Doos 1 Doos 2 6. Stukken betreffende de straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen 1861-1865;7. Stukken betreffende de straatweg Erm-Coevorden 1855-1864;8. Bijzondere rollen van manschappen, die kunnen worden opgeroepen voor de rustende schutterij 1828-1877;9. Verslagen betreffende het herhalingsonderwijs 1902-1917. Doos 3-4 10. Kiezerslijsten … Lees meer

Bijlage overzicht archief gemeente Schoonebeek t/m 1922

Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Na de instelling van de gemeente Schoonebeek in 1884 (Staatsblad 1884, nummer 65) heeft men bij de archiefvorming tot 1 januari 1923 het gebruikelijke agendastelsel gehanteerd, waarbij alle ingekomen stukken na afdoening van volgorde van binnenkomst werden opgeborgen, en daarnaast in notulenboeken en dergelijke en in kopieboeken van uitgaande stukken eveneens in chronologische volgorde de … Lees meer

Inventaris archieven gemeente Dalen 1811-1927 (1972)

Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Het archief van Dalen is niet geordend. De inventaris is daarom alleen een chronologische opsomming. Als u specifieke informatie zoekt over een onderwerp, dan kunt u het best zoeken op trefwoord. Het archief omvat in totaal ruim 30 meter aan documenten. De exacte inhoud kunt u lezen door op het onderwerp hieronder te klikken:

Klopjacht

Plaquette bij oorlogsmonument de Woeste Hoeve

Vanaf 7 januari 1945 werd door de Landwacht een ware klopjacht georganiseerd om illegale werkers en onderduikers op te pakken

Todeskandidaten

Herberg de Woeste Hoeve bij Apeldoorn

Bij de 29 gevangenen uit Assen behoorden de gebroeders Albert Jan (28) en Bernard (31) Hartemink uit Dalen en Willem Mantel (50) uit Coevorden. Er werd verteld dat ze naar Duitsland gingen om daar te werk te worden gesteld