Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

XI. Landbouw en veeteelt

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

197. Staten der uitkomsten van akkerbouw, veeteelt en verder voortbrengselen van landbouw binnen de gemeente Coevorden, over de jaren 1837-1840.
Van ieder jaar is een specifieke en een verzamelstaat voorhanden. De staten werden opgemaakt door burgemeester en wethouders.

198. Minuteel verbaal van het verhandelde bij burgemeester en wethouders met een commissie uit de ingezetenen betreffende hun onderzoek van de door de inspecteur-ingenieur-verificateur van het kadaster in Drenthe opgemaakte staten nopens de middenprijs der granen en andere voorwerpen van de Drentse landbouw, op de openbare markten alhier gedurende de jaren 1812-1826 en 1816-1826 zullende zijn verkocht. 15 september 1828.
De bedoelde staten waren voor het in de tekst omschreven doel aan burgemeester en wethouders toegezonden.

199. Opgaven wegens de graan en aardappelen-verbouw binnen de gemeente Coevorden, 1842-1850.
Bij de opgave over 1842 is een specifieke staat aanwezig. De staten werden opgemaakt door burgemeester en wethouders.

200. Staten van schade door de hoge waterstand te Coevorden geleden in de jaren 1828-1830.
De staten werden opgemaakt door burgemeester en wethouders. Uit de staten blijkt niet, dat schadevergoeding aan de belanghebbenden is verleend.

201. Staat bevattende een aanwijzing van de houders van vee in de gemeente Coevorden en van het aantal runderen, paarden en schapen bij elk van hun in bezit of gebruik, 9 maart 1821.
Deze staat is opgemaakt door de burgemeesters. Hierbij een fragment van een concept voor deze staat.

202. Lijsten van de varkens, minutele lijsten van de bij de ingezetenen van Coevorden aanwezige varkens, 1832-1847.
Het aantal varkens werd opgenomen door burgemeester en wethouders, jaarlijks in de maand november.

203. Minutele staat betreffende de ziekte onder de varkens in de gemeente Coevorden van 15 juni-15 november 1845, 24 november 1845.
Deze staat werd opgemaakt door het stedelijk bestuur, in antwoord op een aanschrijving van de gouverneur van Drenthe van 3 november 1845 nummer 3262, die deze opgave vroeg in verband met de wens van de minister van Binnenlandse Zaken, een statistieke opgave te verkrijgen van het aantal varkens, alsmede voor zover dezelve in sommige gemeenten door ziekten mochten zijn aangetast, ook daarvan onderricht te worden.