Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Zweeloo 1811-1975

Waterstaat, wegen, landbouw

Type:
Inventaris
Kern:
Zweeloo
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Zweeloo 1811 - 1975
 • Inventarisnummer 64 (B16) Stukken betreffende het verhoor van ingelanden inzake de oprichting van waterschappen. 1 omslag
 • Inventarisnummer 65 (B17) Leggers van aan schouw onderworpen wegen en waterlossingen en van onderhoudsplichtigen 1846-1866 1 omslag
 • Inventarisnummer 66 (B18) Leggers van aan schouw onderworpen wateroplossingen en onderhoudsplichtigen 1879-1910. Met staat van door burgemeester en wethouders vastgestelde afmetingen. 1869, 1deel, 2 katernen en 1 stuk
 • Inventarisnummer 67 (B19) Leggers van aan schouw onderworpen wegen en voetpaden en van onderhoudsplichtigen. 4 katernen
 • Inventarisnummer 68 (B20) Stukken betreffende wijziging en aanleg van waterlossingen en onderhoudsplicht 1862-1900, zonder jaartal. 1 omslag
 • Inventarisnummer 69 (B21) Stukken betreffende onderhoudsplicht aan diverse wegen en voetpaden 1854, 1870, zonder jaartal, 1 omslag
 • Inventarisnummer 70 (B22) Stukken betreffende het zogenaamde boerwerken: onderhoud van wegen, voetpaden en waterlossingen, vervoer van brandstoffen voor openbare gebouwen en vervoer van personen en goederen, dat ten laste van de gemeente komt 1885, zonder jaartal. 3 stukken
 • Inventarisnummer 71 (B23) Bestek voor het maken van een houten brugdek op de brug over het Drostendiep 1865. 1 stuk
 • Inventarisnummer 72 (B24) Besluit tot goedkeuring door gedeputeerde staten van de verdeling van de Mepperweide, voor zover het de wegen en waterlossingen betreft 1852. Authentiek afschrift met bijlage. 2 stukken
 • Inventarisnummer 73 (B25) Stukken betreffende zandverstuivingen 1852. 3 stukken
 • Inventarisnummer 74 Verslagen betreffende de landbouw 1868-1923. 2 dozen
 • Inventarisnummer 75 (B26) Uittreksel uit een nota door de hoofdingenieur van Rijkswaterstaat betreffende de overdracht van de Hullen en Mantingerdijk door het Rijk aan de gemeenten Westerbork, Beilen en Zweeloo. Circa 1865. 1 stuk
 • Inventarisnummer 76 (B27) Stukken betreffende de wijziging van een omheining en een bermsloot bij de dokterswoning aan de weg Westerbork-Zweeloo-Oosterhesselen, met akte van overdracht aan de gemeente van de grond 1903-1909. 1 omslag
 • Inventarisnummer 77 (B28) Stukken betreffende de overdracht van grond en financiering van de Zweeloo-Sleen-Emmen 1882-1885. Zie ook archiefgemeenteontvanger, inventarisnummer 92. 1 omslag
 • Inventarisnummer 78 (B29) Stukken betreffende de aanleg en financiering van de straatweg Wezup-Oranjekanaal 1915-1919. 1 omslag
 • Inventarisnummer 79 (B30) Profieltekeningen van de weg Lhee-Meppen. Circa 1923. 4 bladen
 • Inventarisnummer 80 (B31) Kaart en profieltekeningen van de weg Benneveld- De Klencke (deel uitmakend van de weg Oosterhesselen-Zuid-Sleen) 1921-1922 8 bladen
 • Inventarisnummer 81 Legger van openbare wegen, met eerste en tweede wijzigingslegger. 1933-1988. 2 banden en 1 katern