Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

VIII. Kerkelijke zaken

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

162. Lijst van de Rooms Katholieke ingezetenen (circa 1828).
De datering is ontleend aan de registers van bevolking en volkstelling van 1826 en 1830 (Inventarisnummers 6 en 7).

163. Stukken betreffende het toezicht vanwege het gemeentebestuur van Coevorden op het beheer van de rijksbijdrage in de kosten van vergroting en herstelling van de Rooms Katholieke kerk, 1817.