Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Verkeer en vervoer (-1.81)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

345-349. Bruggen, wegen, straten, pleinen in het algemeen 1903-1934.

350. Ingekomen notulen van de Commissie van Bijstand voor de wegen 1924-1933.
Zie ook inventarisnummers 587-589.

351. Leggers van aan schouw onderworpen wegen en wijzigingen daarvan 1882-1907.

352. Aanwijzing bebouwde kom 1933.

353. Verordening gebruik motorvoertuigen en rijwielen binnen de bebouwde kom 1919-1930.

354. Oprichting afdeling Coevorden van de Vereniging voor Veilig Verkeer 1933-1934.

355-356. Overneming in welk geval subsidiëring door het rijk van de Dalerweg en de weg Coevorden-Jagthuis en andere stukken betreffende beide wegen:

355. Hoofdzakelijk de Dalerweg (inclusief tolhuis) 1879-1934;
356. Hoofdzakelijk de weg Coevorden-Jagthuis Lutten 1869-1934.

357-358. Weg Coevorden-Ellenbeek en de Coevorder Straatwegmaatschappij 1876-1934.

359. Weg Coevorden-Klooster-Overijsselse grens 1910-1911.

360. Weg Coevorden-Pruisische grens (Eschenbrugge) 1894.

361-362. Verharding weg Steenwijksmoer en Vossebelt 1911-1921.

363. Weg Weijerswold-Stieltjeskanaal 1916-1934.

364. Weg door Poppenhaar 1933-1934.

365. Weg naar en in de Nieuwe Krim 1921-1932.

366. Weg Zwinderscheveld-Nieuwlande 1919-1926.

367. Verharding van straten in de bebouwde kom 1926 en zonder jaartal.

368-369. Brug buiten de Bentheimerstraat, Bentheimerpoort 1915-1924.

370. Bruggen over Stieltjeskanaal 1918-1935.

371. Brug-, haven- en marktgelden 1853-1934.
Zie ook inventarisnummer 25.

372. Coevorderkanaal (Almelo’s kanaal), Alte-Picardiekanaal, Lutterhoofdwijk, Stieltjeskanaal 1925-1934.

373. Stadsgrachten, aardappelmeelfabriek (verontreiniging) en Stieltjeskanaal 1925-1934.

374. Spoorweghaven 1910-1921.

375, Kanaal Coevorden-Zwinderen 1927-1934.

376. Legger van stationstoegangswegen, eigendom gronden bij station 1906-1931.

377. Noord-Ooster Lokaal Spoorwegmaatschappij (NOLS) 1889-1934.

378. Bentheimer Kreisbahn 1899-1923

379. Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij (DSM) 1888-1921.

380. Aanleg door Dedemsvaartsche Stoomtramweg-Maatschappij (DSM) van tramlijn Coevorden-Schoonebeek (niet doorgegaan) 1905-1921.

381-382. Stoomtram Assen-Coevorden en de Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij (EDS) 1900-1934.

383. Overige tram- en spoorlijnen 1864-1889.

384-385. Beurtveren, postwagendiensten en andere openbaar vervoer dan spoor- en tramwegen 1851-1924.

385. Rijkstelegraaf en telefoon 1877-1929.
Radio, Radiodistributie Radiocentrale.

386. Posterijen, telefoon, radio 1877-1933

387-498. Niet gebruikt.