Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Rustende schutterij (na 1827)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

147. Gedrukte aanschrijvingen van den gouverneur aan het bestuur der gemeente omtrent de uitvoering der Wet op de Schutterijen op 11 april 1827 (Staatsblad nummer 17) 12 juli 1828- 30 april 1829.

148. Minutele tabel aanwijzende de leden der commissie tot het onderzoeken van en beslissen omtrent reclames betreffende de schutterlijke dienst, nader omschreven in artikel 15 der Wet op de Schutterijen van 11 april 1827 (het jaartal 1827 is een aanname)

149. Nominatieve staat der voor de dienst der schutterij in de gemeente Coevorden aangewezene manschappen, waarvan de inlijving op de eerste september 1828 moet plaats hebben; met minuut. 1828.
De staat werd, naar opgaven van de commissie van designatie, opgemaakt door burgemeester en wethouders naar aanleiding van het besluit van de gouverneur van 4 augustus 1828 nummer 4.
Hierbij minutele “lijste(n) van de op …augustus 1828 gedesigneerden voor de schutterij te Coevorden”, uit welke lijsten de nominatieve staat werd samengesteld. Doordat de commissie van designatie bestond uit leden van het gemeentebestuur zijn deze minuten waarschijnlijk hierbij gevoegd en gebleven.

150. Minutele staten van de sterkte en de indeling der rustende schutterij te Coevorden 1830-1832. De staten werden opgemaakt door burgemeester en wethouders op 12 oktober 1830, 4 oktober 1831 en 7 december 1832.