Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Overige stukken betreffende de huishouding van de gemeente

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

Zie ook de inventarisnummers 6-9 en 25

146-148. Schouw van de grens met Duitsland 1851-1934

149. Aanvullingen op het grenstraktaat van 1824,1901

150. Grens met Overijssel 1904-1931

151. Bezoeken door en aan de Commissaris des Konings, Commissaris der Koningin 1852-1932

152. Koninklijke bezoeken 1873-1928

153. Verkiezingen 2e Kamer en Provinciale staten 1855, 1895-1931

154-157. Verkiezingen gemeenteraad 1907-1927

158. Reglement van orde voor de gemeenteraad 1851

159. Wijzigingen van het reglement van orde voor de gemeenteraad 1852-1921

160-161. Benoeming raadsleden 1851-1863, 1916-1934

162. Benoeming en herbenoeming burgemeesters 1851-1920

163. Benoeming en herbenoeming wethouders 1851, 1911-1932

164. Benoeming, instructie en salaris voor de gemeentesecretaris 1853-1933

165. Salarissen burgemeester, secretaris, ontvanger en ambtenaar burgerlijke stand 1851-1934

166. Instructie ontvanger, vernietiging benoeming H. Hamberg 1853-1856, 1891

167. Opgaven personeel 1848-1934

168-174. Pensioenen ambtenaren 1907-1934

174 bis. Overige stukken die voor pensioenrechten van belang kunnen zijn 1927-1934

Personeelsdossiers bevinden zich in het correspondentiearchief code VNG vanaf 1935