Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Openbare orde (behalve -1.755), zedelijkheid en -veiligheid (-1.75,-1.76,-1.78 en -1.79)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

268. Lijst van strafverordeningen 1852-1921.

269. Correspondentie betreffende strafverordeningen 1862-1888.

270. Afkondigingen van strafverordeningen 1909-1934, reclameverordening 1927-1934.

271. Rijkspolitie en (onbezoldigde) rijksveldwachters 1854-1934.

272. Gemeenteveldwachters, nachtwachten 1851-1917.

273-274. Burgerwacht 1918-1934.

274 bis. Aanstelling J.M. Vos tot collecteur staatsloterij.

275. Brandweer en schoorsteenveger 1852-1934.

275 bis. Correspondentie verordening voorkoming van brand 1917-1918.

276. Rampen, rampenbestrijding (ook branden) 1853-1934.

277. Bescherming tegen luchtaanvallen en gassen 1916-1934.

278. Bliksemafleiders 1908-1933.

279-280. Patronenbergplaatsen 1914-1932.

280 bis. Stoomwezen, uitvoering Veiligheidswet 1872-1934.

281-282. Uitvoering drankwet, drankvergunningen 1867-1934.

283. Vergunningen voor logementen, hotels en drankverkoop 1882-1932.

284-285. Behandeling aanvragen drankvergunningen 1907-1934, zie ook inventarisnummers 286-287.

286-287. Drankvergunningen 1905-1934, zie ook inventarisnummers 284-285.

288. Verordeningen betreffende drankvergunningen 1911-1932.

289. Drankbestrijding op nieuwjaarsdag en op dagen van demobilisatie 1916.

290. Registers van houders van drankvergunningen 1882-1932.