Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Onderwijs (-1.851)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

Een aantal bestekken en tekeningen van scholen bevindt zich in de perceelsdossiers van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de dienst gemeentebedrijven.

Kleuteronderwijs

501. Bewaar/kleinkinderscholen in het algemeen 1862-1934.

Openbaar lager onderwijs

502. Koningin Wilhelminaschool 1867-1912.

503. Vergroting van het speelplein van de Koningin Wilhelminaschool 1911-1912.

504. Parkschool 1912-1921.

505. Bouw lagere school te Vlieghuis 1909-1910.

Bijzonder lager onderwijs

506. Bijzonder onderwijs in het algemeen 1902-1934.

507. Paul Krugerschool (gereformeerd) 1927-1934.

508. Hervormde school van de Vereniging voor Christelijke Belangen 1923-1928.

509. Rooms-Katholieke school St. Willibrordus 1924-1935.

510. Bouw van een Rooms-Katholieke school te Steenwijksmoer 1930-1933.

Lager beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs

511. Begroting en rekening van de Vakschool voor Meisjes 1924-1926, 1929.

512. Ambachtsschool 1930-1932.

513. Kweekschool 1914-1934.

514. Middelbaar onderwijs in het algemeen 1902-1934.

515. Conversie van 3-jarige naar 5-jarige Rijks Hogere Burger School H.B.S. 1913-1918.

516. Overige stukken Rijks Hogere Burger School H.B.S. 1903-1934.

Leerkrachten, salarissen (lager onderwijs)

517. Benoeming en ontslag onderwijzend personeel 1858-1934.

518. Salarisregeling voor onderwijzers 1907-1933.

Organisatie van het onderwijs

519. Beredeneerd verslag van de toestand van het lager onderwijs 1860-1879.

520. Statistiek lager onderwijs, lijst van schoolgaande kinderen 1888-1903, 1917-1922, 1930-1934.

521. Toelating van schoolkinderen 1909-1933.

522. Mutatie-opgaven van leerlingen 1929-1935.

523. Leerplannen algemeen 1912-1934.

524. Leerplan Koningin Wilhelminaschool 1907-1921.

525. Leerplan openbare school te Vlieghuis 1882-1932.

526. Leerplan Parkschool 1921-1934.

527. Leerplan vervolgonderwijs 1921-1934.

528. Leerplan Uitgebreid Lager onderwijs 1925-1934.

529. Schoolgeldverordening 1851-1931.

530, Schoolvergaderingen, feesten, wandelingen 1906-1929.

Bemoeienissen met commissies

531. Oudercommissies openbare lagere scholen 1921-1931.

532. Commissie van toezicht op het lager onderwijs 1907-1934.

533. Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs 1909-1934.

535. Leermiddelen en schoolbehoeften 1913-1934.

536. Schoolbibliotheek van diverse scholen 1856-1933.