Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Mobiele schutterij

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

152. Staten van vrijwilligers voor de gemobiliseerde rustende schutterij met minutele oproeping van vrijwilligers voor de eerste ban 1830-1833.

153. Stukken betreffende de medewerking van het gemeentebestuur met betrekking tot plaatsvervanging en vrijstelling van schutters behorend tot de mobiele schutterij 1830-1833, 1837-1839.

154. Staten der schutters behorend tot de mobiele schutterij met opgaven van de werkelijk dienende, de vrijgestelden en de na bekomen ontslag teruggekeerden 1830-1839.

155. Concept-staten van de met de eerste ban als vrijwilliger uitgetrokkenen, die verlangd hebben dat voor hun achtergelaten betrekkingen gezorgd zou worden en de achtergelaten betrekkingen zou gezorgd worden en de achtergelaten betrekkingen die onderstand genieten 1830-1832.