Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Milieuhygiëne, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting (-1.777, -1.778)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

312-314. Uitvoering Hinderwet inclusief enkele vergunningen 1872-1934.
Zie ook correspondentiearchief code VNG voor vergunningen 1892-1934.

315. Aanschrijving door de geneeskundige inspecteur van Overijssel en Drenthe betreffende vervuiling 1870.

316. Registers van aangevraagde vergunningen voor woonwagens en woonschepen 1919-1946, en overige stukken betreffende woonwagens en woonschepen 1904-1934.

317-318. Uitoefening bouwtoezicht 1858-1932.
Bouwvergunningen 1905, 1908 en 1921-1934 bij het correspondentie-archief code VNG; de overige bouwvergunningen zijn als minuutbesluiten ingeplakt in de serie besluiten B & W. De bijbehorende tekeningen zijn als afzonderlijke serie verzameld, vermoedelijk grotendeels verloren gegaan; een gedeelte bevindt zich verdeeld over perceelsdossiers bij de afdeling Bouw- en woningtoezicht van de dienst gemeentebedrijven.

319-320. Bouwverordeningen en correspondentie 1898-1934.

321. Bouwverbod tussen binnen- en buitengrachten 1909-1940.

322. Aanleg van Heutzspark en andere plantsoenen 1907-1934.

323-324. Bad- en zweminrichting(en) 1927-1934.
Zie ook inventarisnummer 332.

325. Verslagen betreffende verbetering volkshuisvesting 1903-1932.

326. Jaarstukken Stichting de Eendracht 1908-1932.

327. Statuten van Stichting de Eendracht 1907, 1912.

328-333. Stukken betreffende woningbouw door de Stichting de Eendracht en Rijksvoorschotten 1907-1926
328 30 woningen 1908, Eendrachtstraat f 43.000,-;
329 60 woningen 1910, f 10.481,-;
330 45 woningen 1912, f 75.300,-;
331 Waterleidingen 1916, f 2.000,-;
332-333 20 woningen 1917, f 68.000,- inclusief het badhuis.
Een aantal stukken van vóór 1935 ook in het code-archief van na 1935.

334. Woningbouw en voorschotverlening in het algemeen, verhuring door de Stichting de Eendracht 1903-1932.

335. Herbouw afgebrande woningen Tramstraat 1922.

336. Noodwoningen 1910-1923.

337. Huurwet- en huurcommissie 1917-1923.