Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Oosterhesselen 1814-1919

Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919

Type:
Inventaris
Kern:
Oosterhesselen
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Oosterhesselen 1814-1919

De gemeente Oosterhesselen ontstond in 1814, maar werd pas in 1817 een zelfstandige gemeente. Oosterhesselen werd tegelijk met de huidige gemeente Sleen in dat jaar gevormd uit grondgebied van de gemeente Zweeloo, zodat drie gemeenten ontstonden. Het archief beslaat ongeveer 15 meter en bestaat uit stukken en series van algemene aard en uit stukken en series van bijzondere aard. De complete inventaris staat onderaan deze pagina in een pdf.-bestand.

Stukken en series van algemene aard

 • notulen van de raad;
 • notulen van het College van Burgemeester en Wethouders;
 • besluiten van de raad;
 • verordeningen;
 • akten;
 • ingekomen en verzonden stukken na 1813 en tot de invoering der zaaksgewijze ordening;
 • chronologische indicateurs van ingekomen en verzonden stukken.

Stukken en series van bijzondere aard

 • verkiezingen leden van de gemeenteraad;
 • gemeentebegrotingen van inkomsten en uitgaven;
 • gemeenterekeningen van inkomsten en uitgaven;
 • bijlagen behorende bij de gemeenterekeningen;
 • controle der gemeentefinanci├źn;
 • eigendommen;
 • huur en verhuur;
 • openbare werken;
 • belastingen;
 • openbare orde;
 • openbare gezondheid;
 • waterstaat;
 • verkeer en vervoer;
 • economische aangelegenheden;
 • volksontwikkeling en opvoeding, religie.

Zie voor de inventaris bijgaand bestand: