Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Inkwartiering

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

134. Minutele declaratie wegens het logeren van militairen in de gemeente Coevorden, landschap Drenthe op 31 mei en 1 juni 1814 opgemaakt door de burgemeester, 1814.

135. Opgaven van compagnie-commandanten en andere stukken betreffende de inkwartiering van militairen 1814, 1815 en 1817.

136. Inkwartiering, kwijtingen van de gemeentesecretaris, de burgemeester en burgemeesters door ingezetenen wegens huisvesting en voeding van militairen 1815-1822.
Hierbij:
1. een opgave van te betalen kosten van inkwartiering van 4 man op 17 maart 1823 met dorsale titel “Inkwartiering “;
2. een niet afgegeven kwijting van 27 maart 1816 van de commandant van een troepen-afdeling? door de secretaris van Coevorden wegens terugbetaling van de kosten van inkwartiering van 2 manschappen van 21 februari-26 maart 1816.