Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

II. Verkiezingen

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851
  1. Processen-verbaal van verkiezingen, door het college van kiezers, van leden van de raad. 9 oktober 1819-3 oktober 1849. N.B. Aanwezig zijn slechts stukken van 1819, 1822, 1831, 1832, 1834, 1836, 1842-1844, 1849. De verkiezingen hadden plaats (behalve die van 1819 en 1822) overeenkomstig artikel 26 van het reglement voor het bestuur der stad Coevorden vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 9 januari 1824 nummer 80.
  2. Nominatieve lijst(en) der ingezetenen, die in de gemeente Coevorden hun enige of voorname huisvesting houden. 1825, 1826.