Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Zweeloo 1811-1975

Stukken van algemene aard

Type:
Inventaris
Kern:
Zweeloo
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Na-oorlogse periode tot 1997
Gemeentearchief:
Zweeloo 1811 - 1975
 • Notulen van de raad 1850-1976. 17 delen, 6 banden en 2 ordners. In de periode 1 juli 1941- oktober 1945 is er niet vergaderd. Het elders wel aangetroffen register van besluiten van de burgemeester, waarnemende de taak van de gemeenteraad, ontbreekt
 • (A1) Besluiten van de raad met bijlagen 1897-1924. Met lijst van raadsbesluiten. 1920-1921. 1 doos
 • Raadsbesluiten, met verwijzingen naar bijbehorende dossiers 1948-1960. 2 delen
 • Besluiten van burgemeester en wethouders 1850-1911. 2 delen
 • (A2) Agenda’s, tevens besluitenlijsten van burgemeester en wethouders 1911-1934. 2 dozen
 • Kopieboeken van uitgaande brieven van de burgemeester, 1850-1876, met enkele brieven betreffende betalingsopdrachten aan een bank tot 1887. 1 deel
 • Kopieboeken van uitgaande brieven van de burgemeester en van burgemeester en wethouders 1851-24 mei 1916. 15 delen en 1 katers. De nummering van deze serie en het vorige inventarisnummer loopt parallel; onduidelijk is wat het criterium voor inschrijving is één van beide is geweest, als het gaat om brieven van de burgemeester (te herkennen aan de aanhef ik heb de eer” in plaats van “wij hebben de eer”); zie ook de inleiding, hoofdstuk 1
 • Ingekomen stukken, 1850-1923, met agenda’s 1850-1891, minuten van verzonden stukken, 24 mei 1916-1923. 36 dozen. Niet op volledigheid gecontroleerd. Sommige gedeelten vooral aan de randen aangetast
 • Agenda ingekomen stukken, 1892-1928, van verzonden stukken, 1910-1914, met trefwoordenindices, 1910-1918, 1923-1924. 10 delen
 • Dossiers, gerangschikt volgens de Basis Archief Code van de Vereniging van Nederlandse gemeenten 1924-1985. 335 dozen. Specificatie in een dossierinventaris op computer sinds 1986. Geselecteerd in 1980 (tot en met doos 130) en vanaf 1985 gelijktijdig met de afvoer (dozen 330-335). De genoemde dossierinventaris bevat ook specificaties van akten van overdracht onroerend goed, van personeelsdossiers, bouwvergunningen en hinderwetvergunningen, zie aldaar
 • Vervallen dossierinventaris, met lijst van vernietigde stukken 1973-1985. 3 banden
 • Agenda’s van ingekomen en van verzonden stukken, met verwijzingen naar classificatienummers van dossiers. 1925-januari/februari 1929. 2 omslagen
 • Agenda’s van ingekomen en van verzonden stukken. December 1944- juni 1975. 1946 is in twee onafhankelijke genummerde exemplaren gesplitst. Verdelingscriterium niet duidelijk. 17 delen
 • (A3-A4) Gemeenteverslagen 1851-1923, 1933. 2 dozen
 • (A5) Gedrukte verordeningen 1988-1923, 1933. 1 omslag
 • (A6) Register van afgekondigde strafverordeningen 1916-1936. 1 katern
 • (A7) Agenda van verzonden processen-verbaal 1920-1944. 1 deel
 • (A8) Repertoires van aan recht van registratie onderworpen akten 1887-1917. 4 katernen