Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Zweeloo 1811-1975

Gemeentelijke eigendommen, geldleningen en dienstgebouwen

Type:
Inventaris
Kern:
Zweeloo
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Zweeloo 1811 - 1975

Zie ook inventarisnummers 76, 77, 86, 92

  • Inventarisnummer 24 (B6) Stukken betreffende inschrijving in het grootboek van de nationale schuld. 1828-1833. 1 omslag
  • Inventarisnummer 25 (B8) Akten van huur van een kamer, respectievelijk een huis, bestemd tot gemeentehuis. 1892, 2 stukken
  • Inventarisnummer 26 (B7) Akten van aankoop en overdracht van onroerend goed te Zweeloo. 1872, 1889, 1903 N.B. Aanvankelijke dokterswoning, vanaf 1920 gemeentehuis. 3 stukken
  • Inventarisnummer 27 (B9) Akte van aankoop en overdracht van een huis, erf en bouwland te Aalden. 1920. 1 stuk
  • Overige akten betreffende overdracht van onroerende goed 1967-1975. Zie specificatie in dossierinventaris, 3 dozen