Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Gedeponeerde archieven

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

Gemeente-ontvanger 1894-1907

580. Bijboeken van ontvangsten en uitgaven 1894-1896, van ontvangsten 1902, van uitgaven 1907.

College van zetters 1896-1926

581. Notulen 1896-1898.

582. Presentielijsten 1903-1926.

Commissie voor Georganiseerd overleg inzake het personeel 1927-1940

583. Notulen 1927-1940.

Commissie van bijstand voor de gemeentebedrijven 1924-1963

584-586. Notulen 1924-1963.

Commissie van bijstand belast met het toezicht op wegen, straten en pleinen 1924-1952

Zie ook inventarisnummer 350.

587. Notulen 1924-1950.

588. Reglement 1923.

589. Ingekomen en minuten van verzonden stukken 1924-1952.

Gasthuisfonds 1934-1957

590-594. Notulen 1935-1957 met naamklapper op bedeelden.

595-597. Ingekomen en minuten van verzonden stukken, alfabetisch op afzender of geadresseerde, soms op trefwoord 1934-1937.

595. A-F;

596. G-L (onder G ook gemeentebestuur);

597. M-Z (onder P ook provinciaal bestuur).

598. Akte van overdracht door H.J.G. Plasman van een perceel veengrond te Steenwijksmoer, sectie A, nr. 2774 uit 1941.

599. Uittreksel uit een akte van ruiling waarbij het Gasthuisfonds een perceel grond, sectie F, nr. 819, in eigendom verkrijgt 1951.

Administrateur van het Gasthuisfonds (ook Gasthuisvoogd) 1857-1935

600. Lijst van eigendommen, met aantekeningen betreffende inkomsten 1869-1881.

601. Register van eigendommen met aantekeningen betreffende inkomsten 1903-1934.

602. Register van verhuurde landerijen 1885-1891.

603. Aantekeningen betreffende de verhuring van landerijen 1873-1885.

604. Verzoek van L Even om het door hem gehuurde huis te mogen kopen 1894.

605. Berichten aan de gasthuisvoogd betreffende voor het Gasthuisfonds geïncasseerde renten van inschrijvingen op het Grootboek 1857-1865 zie Joosting 190.

606-610. Bijboek (grootboek) 1914, van uitgaven, 1932-1935.

611. Staten van bedeling 1873-1877 zie ook Joosting 191.

612. Aantekening betreffende door bedeelden op rekening ontvangen goederen 1860-1878 zie Joosting 193.

613-614. Registers van bedeelden 1921-1934.

615. Stukken betreffende individuele bedeelden 1874, 1932, 1933.

Bank van lening 1855-1860

Zie inventarisnummer 22.

Industriële commissie 1927-1928

616. Notulen, verordening, rekening, jaarverslag en correspondentie 1927-1928.

Commissie van beheer over de kunstweg van het Jachthuis te Lutten naar Coevorden 1864-1950.

617. Notulen 1902-1950.

618. Register van uitgaande stukken 1867-1923.

619. Overeenkomst tussen de gemeenten Ambt Hardenberg en Coevorden tot aanleg en beheer van de weg 1864.

620. Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1908-1950.

621-622. Kasboeken, tevens jaarrekeningen 1905-1949.

623. Overige financiële stukken 1878-1950.

Commissie tot wering van schoolverzuim 1901-1941

624-626. Notulen 1901-1941.

627. Agenda van uitgaande stukken 1901-1937.

Vergaderingen van het onderwijzend personeel aan de openbare lagere school te Steenwijksmoer 1905-1933.

628. Notulen 1905-1933.

Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs 1909-1946.

629. Register van uitgaande brieven 1909-1915, notulen, 1915-1946.