Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Commissie van designatie voor de schutterij

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

Het archief van deze commissie werd bewaard bij het gemeentearchief in verband met het zitting hebben in de commissie van de burgemeester en leden van de raad (vergelijk de noot bij inventarisnummer 28). Vergelijk ook de noot bij inventarisnummer 149.

158. Archief van de commissie van designatie voor de schutterij te Coevorden. 1821-1832.
Aanwezig zijn:
1. Lijst (en) van ingezetenen, welke begrepen zijn in de eerste categorie bij artikel 9. lid a, op de wet der schutterijen, gearresteerd 27 februari 1815…..”, opgemaakt door de commissie over 12 september 1821-1826 Juni 28.
2. Concept-en minutele staten van schutters in de gemeente Coevorden, ingericht volgens de resolutie van de heer gouverneur der provincie Drenthe van 26 mei 1827 nummer 5, 1827.
3. Het minuteel “verbaal van het verhandelde bij de commissie van designatie voor de schutterlijke dienst te Coevorden”, met bijlagen, 9 november 1830-31 juli 1832.
4. Afschriften der Algemene schuttersrol(len) van de gemeente Coevorden, bevattende de personen, die in 1804 (en 1805) zijn geboren en in 1829 (en 1830) hebben geloot, en die uit hoofde van hun designatie moeten vervangen de schutters, welke in 1829 (1830) tot de reserve zijn overgegaan”, opgemaakt door de commissie 17 december 1830.
5. Staten van schutters te Coevorden, behorende tot de 1e., 2e. en 3e. bannen van de mobiel verklaarde schutterij, opgemaakt door de commissie over 1830-(1832?) waarbij afschrift van een memorie van inlichtingen voor de heer gouverneur van de provincie betreffende de algemene schuttersrol van het jaar 1828 en de redenen, waarom enige daarop gebrachte personen niet zijn uitgetrokken,” 1830.