Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Gemeentelijke organen (anders dan Burgemeester en Wethouders, secretaris en ontvanger) (-2.07.55)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

Gasthuisfonds

175. Reglement voor het Gasthuisfonds 1911

176. Begroting 1924

177-178. Rekening 1855-1910

179. Rekening 1911-1912, 1915-1917, 1919, 1921, 1930, 1932-1933

180-188. Verzamelstaten van de bijlagen tot de rekeningen 1911-1912, 1914-1917,1919, 1921, 1930, de bijlagen zijn vernietigd

189. Staten van eigendommen 1900-1910

190. Lijst van stukken betreffende eigendommen ca. 1960

191. Correspondentie betreffende effectenbeheer 1851-1934

192. Brieven van het Provinciaal bestuur betreffende beleggingen 1893-1905

193. Eigendomsbewijzen onroerende goederen 1853-1905

194. Verdeling nalatenschap A.G. Kramer 1902

195. Executie van goederen van W.H. Lange en consorten 1873-1874 Retroacta vanaf 1831

Waterleidingbedrijf

196-197. Oprichting drinkwaterleiding 1909-1914

198. Bestekken en tekeningen 1913-1914, tekening watertoren en kaart van het waterleidingnet 1912-1913 bij gemeentewerken

199. Aanbesteding 1913

200. Concessieverlening, tarieven, voorwaarden, exploitatie 1911-1922

200 bis. Brief van B & W betreffende vertraagde aflevering van een vitaal onderdeel 1932, minuut

201. Ingekomen inlichtingen betreffende drinkwaterleidingen elders 1908-1910

201 bis. Begroting 1934

Gemeentereiniging

202. Gemeentereiniging 1910-1919

Elektriciteitsbedrijf

203-208. Elektriciteitsvoorziening in het algemeen 1910-1934

209-210. Adviezen door het elektrificatiebureau van de V.N.G. 1921-1925

211. Overeenkomst met de IJsselcentrale betreffende levering 1923,1928

212. Contract betreffende levering van een schakelstation en 8 transformatorstations 1923, concept

213. Maandrapporten door de directeur 1923-1925

214. Jaarstukken 1923-1934