Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Zweeloo 1811-1975

Financiën

Type:
Inventaris
Kern:
Zweeloo
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Zweeloo 1811 - 1975
  • 29 Begroting. 1850-1925. 3 dozen N.B. De jaren 1860, 1870, 1880 en 1889 zijn de exemplaren uit het provinciaal archief, die Aldaar van vernietiging zijn uitgezonderd.
  • 30 Gemeenterekening 1856-1925. 3 dozen N.B. 1921 ontbreekt. Overigens niet op volledigheid gecontroleerd.
  • 31 Begroting en rekening, vanaf 1952 met staten LI tot en met N. 1926-1975. 29 dozen N.B. De begroting 1930 en 1940 en de rekening 1959 zijn de exemplaren uit het provinciaal Archief die aldaar van vernietiging zijn uitgezonderd.
  • 32 Na selectie bewaarde verzamelstukken en andere bijlagen tot de rekening. 1856-1975. N.B. Wegens ontbreken van staten J en K en boekhouding is 1945 niet geselecteerd. Afzonderlijk bewaard zijn de bijlagen: kohieren hoofdelijke omslag, 1882-1921 (2 dozen), kohieren schoolgeld, 1868-1900 ( 1 doos) en daglijsten van ontvangen tolgelden, 1885- 1888(1 doos). 35 dozen
  • 33 Secretarieregisters en grootboeken. 1953-1975 36 dozen en 18 banden