Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Cultuur, herdenkingen, monumenten, kerkelijke zaken (-1.85 rest)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

537. Archieven 1855-1934.

538. Krijgsgeschiedkundige nasporingen 1900-1901.
Overdracht twee zilveren beeldjes aan het Rijksmuseum te Amsterdam, omstreeks 1900.
Gezien in 1978/1979, bij de inventarisatie niet meer aangetroffen.

539. Oprichting nationaal gedenkteken 1813, 1863-1870.

540. Gedenksteen voor Rabenhaupt 1929.

541. Van Heutszmonument 1933.

542. Monument Meindert van Thijnen 1922-1925.

543. Herdenking overrompeling Coevorden in 1672, gedenkpenning 1872, ontzet.

544. Toren N.H.-kerk 1855-1931.

545. Oude gevel in Friesestraat 1901.

546. Collecte ten behoeve van monumenten voor leden van het Koninklijk Huis 1878.

547. Feestcommissies 1865-1924.

548. Gemeentedag 29 september 1923.

549. Collecte feestviering naar aanleiding van de provinciale tentoonstelling in 1864.

550. Ridderorden, onderscheidingen, gedecoreerden 1854-1934.

551. Erediensten en kerkelijke zaken 1851-1932.