Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Bijlage van bewaarde bijlagen tot de gemeenterekening 1901-1965

Type:
Inventaris
Kern:
Dalen
Periode:
20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, Na-oorlogse periode tot 1997
Gemeentearchief:
Dalen 1811-1927

Specificatie van bewaarde bijlagen tot de rekening 1904-1965 
Dozen F98 – 112 
Verzamelstaten 1901-1950
Zie voor enige series bijlagen van grotere omvang de nummers 113-117


Bijlagen 1901-1965, betreffende de volgende onderwerpen:

Gewone openbare werken, 1901-1920

De volgende buitengewone openbare werken, 1902-1965:
Restauratie gemeentehuis 1922
Aankoop grond voor vergroting van de begraafplaats 1901
Idem, ten behoeve van het marktterrein 1931
Restauratie kerktoren 1954-1957
Plaatsing klokkenstoel met klok te Dalerpeel 1965


Aanleg en herstel van de volgende wegen:

Wachtum-Straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen 1903
Dalen-Station 1905
Stieltjeskanaal-Dalerveen 1915
Dalen-Wachtum 1919 en 1933
Dalen-Dalerveen 1920-1933
De Bente 1920
Coevorden-De Krim 1922
Dalen-Oosterhesselerbrug
Dalen-Stieltjeskanaal 1926
Dalen-Coevorden 1930
Wegen in uitbreidingsplan Dalen 1949

Bouw van scholen en onderwijzerswoningen, tenzij anders vermeld betreft het nieuwbouw van een school:
Vossebelt 1903 (verbouwing), 1913, met onderwijzerswoning
Wachtum 1904, 1913 (verbouwing)
Dalerveen 1907, 1912 (verbouwingen)
Stieltjeskanaal 1907, 1913 (verbouwing)
Dalen 1909, 1914 (verbouwingen)
Dalerveld 1904 (samen met de gemeenten Coevorden en Hoogeveen) 1924 (verbouwing)

Bouw arbeiderswoning 1910
Aanleg plantsoenen te Dalen 1910
Idem, Oshaar, Noordwijk, Eldijk, Reindersdijk 1904
Aandeel in eventuele spoorlijn Coevorden-Dalen-Zweeloo 1904

Verkoop tolhuizen:

Oosterhesselerbrug-Wachtum 1918
Geesbrug 1921
Eldijk 1922

Kosten bestrijding tuberculose (TBC) onder rundvee 1907
Feestviering geboorte Juliana 1909
Inlevering van rogge 1915
Vluchtelingen uit België 1914
Levensmiddelenbedrijf 1917-1919
Mobilisatie 1939
Paardenvordering 1939-1940
Recht van overgang over het schoolplein 1950
Landbouwtentoonstelling 1953
Gedenkplaat in school te Dalen 1953
Heide- en veenbrand 1959
Bruikleen schilderijen van de Dienst van ’s Rijks verspreide kunstvoorwerpen 1960

Nummer: 85/16
Aanvulling op de voorlopige inventaris van het gemeente-archief van Dalen, 1811-1927 (1972)

Pagina 1
Onder: Niet ter archiefinspectie geselecteerde stukken:

  • Notariële en andere akten en bestekken betreffende uiteenlopende onderwerpen, 1841-1967, 2 dozen met in iedere map voorin een inhoudsopgave
  • Kadastrale leggers: lees: kadastrale leggers en oorspronkelijke aanwijzende tafel
  • Legger van aan schouw onderworpen waterlossingen met wijzigingen, 1873-1926, 1 deel
  • Bevolkingsstatistiek, 1877-1927, 1 portefeuille
  • Te Schoonebeek berustende stukken, in 1884 overgedragen aan die gemeente op grond van de wet van 1884, Staatsblad nummer 65 artikel 4. 
  • Correspondentie en processen-verbaal betreffende grensaangelegenheden, 1824 – 1851

Tabellen en slagcedul van wegen en waterlossingen, 1846-1851, deels origineel, uitsluitend betreffende Schoonebeek, deels authentiek afschrift