Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Sleen 1817-1945

Bevolking

Type:
Inventaris
Kern:
Sleen
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Sleen 1817-1945
 • Inventarisnummer 41 Registers van de burgerlijke stand. 1811-1979. 51 banden. Het deel met opschrift “Akten van overlijden 1811-1819” bevat tevens de huwelijks- en geboorteakten over 1811; tot en met 1816 betreffen deze registers ook de huidige gemeente Sleen (zie inleiding, hoofdstuk 1).
 • Inventarisnummer 42 Tienjaarklappers op de burgerlijke stand 1823-1932. 1971-1980. 1 band en 3 katernen. Op het Rijksarchief Drenthe is bij de dubbelen van de registers ook de tienjaarklapper 1813-1822 aanwezig.
 • Inventarisnummer 43 Bevolkingsregister. 1850-1864. met klapper. 1 deel
 • Inventarisnummer 44 Idem. 1865-1889. alfabetisch ingericht, met twee klappers. 2 delen
 • Inventarisnummer 45 Idem 1890-1900. Met klapper. 2 delen
 • Inventarisnummer 46 Idem 1901-1913. Met klapper. 2 delen
 • Inventarisnummer 47 Idem. 1913-1922. Met klapper en dienstboderegister. 3 delen
 • Inventarisnummer 48 Klapper over 1896-1913. 1 deel
 • Inventarisnummer 49 Registers van huisnummers, ± 1900-1922 of 1938. 3 delen
 • Inventarisnummer 50 Registers van vestiging en vertrek. 1890-1923. 9 delen
 • Inventarisnummer 51 Register van controle op woonwagens en woonschepen. 1923-1924. 1 deel
 • Inventarisnummer 52 Gezinskaarten. 1923-1939. 8 pakken
 • Inventarisnummer 53 Archiefregister, kopieën van wegens verhuizing, vertrek of overlijden naar elders verzonden persoonskaarten. 1940-1959. 5 banden
 • Inventarisnummer 54 Idem 1960-1988. 8 banden
 • Inventarisnummer 55 Woningkaarten. Circa 1950-1988. 1 bak
 • Inventarisnummer 56 Stukken betreffende volkstellingen 1920-1960. 2 dozen