Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Zweeloo 1811-1975

Belastingen, eigendom

Type:
Inventaris
Kern:
Zweeloo
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Zweeloo 1811 - 1975

N.B. Zie ook inventarisnummer 32

Stukken betreffende belasting in natura. 1885, zonder jaartal, zie inventarisnummer 70

  • Inventarisnummer 35 (B10) Kohieren van de patentbelasting. 1878/1879, 1882/1883, 1883/1884. 3 katernen
  • Inventarisnummer 36 Kadastrale leggers. 1873-1975. 14 delen N.B. Genummerd 1-7 en 7-13. Het tweede deel 7 in of na 1954 de oude delen 1-7. Na 1975 Krijgt de gemeente kopieën van de slechts bij de dienst kadaster en openbare registers te Assen gewijzigde dubbele exemplaren van de legger. De toegangen worden daar niet Bijgeleverd.
  • Inventarisnummer 37 Alfabetische naamlijst bij de legger, nummer 85. 1921-1975. 1 deel
  • Inventarisnummer 38 Perceelregister bij de legger, nummer 71. 1873-1975. 2 delen, in slechte staat.
  • Inventarisnummer39 (B11) Registers van aangiften voor de grondbelasting inzake wijziging van gebouwde eigendommen, 1874-1954, en van aanvragen voor vrijdom wegens ontginning, 1907-1938. 4 katernen
  • Inventarisnummer 40 (B12) Lijsten van kerk- en schoolgebouwen, vrijgesteld van grondbelasting. 1875. Uittreksel uit de kadastrale legger betreffende de gereformeerde kerk te Aalden. 1908, 1917. 3 stukken