Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Belastingen (-1.71)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

217-218. Belastingverordeningen 1853-1859 en 1922-1934 zie ook 243 en 247.

219-220. Rijksbelastingen in het algemeen, bezwaarschriften, college van zetters. 1851-1927.
1903 ontbreekt.

221-222. Grondbelasting, vrijdom wegens ontginning 1851-1933.

223. Vervallen.

224. Registers van aangiften ten behoeve van vrijdom van grondbelasting wegens ontginning 1843-1870, 1873.

225. Registers van aangiften wegens wijziging van grondbelasting voor bebouwde eigendommen 1881-1938.

226. Opcenten op de hoofdsom van de grondbelasting 1851-1934.

227. Registers van uitgegeven patenten 1851-1873.

228. Bezwaarschriften, opgaven en circulaires voor patentrecht en inkomstenbelasting 1852-1934.

229. Schattingslijsten voor de belasting op het personeel 1853-1855.

230-231. Bezwaarschriften en andere correspondentie in hoofdzaak betreffende personele en vermogensbelasting 1851-1933.
1908 ontbreekt.

232. Opcenten grond- en personele belasting 1851-1934.

223. Schatting van de opbrengst van de opcenten personele belasting 1925-1931.

234-239. Alfabetische registers van aangeslagenen in de inkomstenbelasting, met opgaven van inkomen 1916-1925.

240. Uitvoering zegelwet 1875-1933.

241. Invoerrechten en accijnzen 1851-1933.

242. Processen-verbaal van inbeslaggenomen goederen 1909-1934. Zie ook 241.

243-245. Verordeningen en correspondentie betreffende hondenbelasting 1854-1934.

246. Correspondentie 1921-1934 en hulpkasboek van inkomsten voor de vermakelijkheidsbelasting 1921-1925.

247. Verordeningen en correspondentie legesheffing 1852-1933.

248. Straatbelasting 1904-1910.