Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Arbeid (-1.83)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

566. Oprichting Kamer van arbeid voor de veenderij Hoogeveen 1901-1902.

567. Verordening tot het tegengaan van nachtarbeid in broodbakkerijen 1917.

568. Uitvoering landarbeiderswet (algemeen) 1918-1933.
Dossiers betreffende afzonderlijke gevallen in archief van na 1935.

569. Gemeentelijke commissie inzake de landarbeiderswet 1925-1928.

570. Bestek voor de bouw van landarbeiderswoningen met tekening 1936.

571. Bijdrage voor de vestiging van een strokartonfabriek ter bestrijding van de werkloosheid 1926-1933. Zie ook inventarisnummer 577.