Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Tekening van de vesting Coevorden

Voorwoord: De stad Coevorden, van de vroegste tijden tot heden

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen, Middeleeuwen, 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Na-oorlogse periode tot 1997

Bij onderscheidene gelegenheden is mij gebleken, dat de kennis van de geschiedenis van Coevorden, niet alleen bij vreemdelingen, maar zelfs bij de meeste ingezetenen uiterst gering is.

Gewoonlijk bepaalt zich deze kennis tot de wetenschap dat Coevorden een zeer oude stad is en vroeger een sterke vesting was, waarom dikwijls bloedige gevechten geleverd werden. Natuurlijk zijn wel enkelen beter op de hoogte, maar hun aantal is zeer gering.

Dit is zeer te betreuren. De geschiedenis van Coevorden is zo belangrijk, dat ze wel een meer algemene bekendheid verdient.

Deze onbekendheid is mijns inziens voor het grootste gedeelte niet toe te schrijven aan de weinige belangstelling. Integendeel, de meeste inwoners van Coevorden en tal van lieden die Coevorden bezoeken of bezocht hebben, stellen veel belang in deze geschiedenis.

Ik meen deze onbekendheid meer te moeten toeschrijven aan het gemis van enig werkje over de geschiedenis van Coevorden. Om hierin enige verandering te brengen ben ik er toe overgegaan om enige bijzonderheden betreffende de geschiedenis van Coevorden, door druk openbaar te maken. Het is niet te ontkennen,dat, bij een bijna totaal gemis van goede bronnen, het doel, om een zoveel mogelijk geregelde geschiedenis te leveren, zeer moeilijk te bereiken is. Dit werkje is dan ook nog ver van volledig. Mocht door dit werkje het beoogde doel, om het publiek, tot tijd en wijle, dat een meer uitgebreide geschiedenis uitgegeven wordt, enigszins op de hoogte te brengen met de geschiedenis van Coevorden, bereikt worden!

 B.

Inhoud Geschiedkundige en andere herinneringen betreffende de stad Coevorden, van de vroegste tijd tot heden