Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken

Prins Maurits verjaagt Verdugo uit Coevorden in 1594

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
16e eeuw

In het begin van 1593 bezette de Spaanse veldheer Verdugo het huis te Gramsbergen, wierp een schans op bij de Venebrugge, bezette het Huis “de Scheer” en legde troepen te Emmelkamp en Dalen, om zodoende, Coevorden van verre in te sluiten. Tevens liet hij een weg leggen door de venen, uit Bentheim over Schoonebeek naar Drenthe. Spoedig werd hij echter door Willem Lodewijk van Nassau verdreven en de weg door de Coevordense bezetting vernield. Coevorden werd hierop van ammunitie en levensmiddelen voorzien, daar het gerucht liep, dat de Spanjaarden Coevorden wilden belegeren. Dit gerucht bleek dan ook niet zonder grond.

Spanjaardsdijk

Verdugo nam de schans bij Venebrugge, het Huis te Gramsbergen en andere plaatsen in de omtrek in, en legerde zich in oktober 1593 te Esschenbrugge bij Coevorden. Om Coevorden in te sluiten, liet hij een dijk van Esschenbrugge door de Hooilanden naar Klooster en verder over de Haar naar de Loo aanleggen. Deze dijk werd later de Spanjaardsdijk genaamd. Zij, die met de omstreken van Coevorden bekend zijn, begrijpen, wat een waagstuk het was, om met een leger de winter voor Coevorden te willen doorbrengen. De gevolgen bleven dan ook niet uit.

Ziekte

Door gebrek aan voedsel en brandstof ontstond in het Spaanse leger een kwaadaardige ziekte, die het gehucht teisterde en gehele compagnieën verliepen. Een compagnie van 500 man versmolt tot 100 man. De soldaten, die de Graafschap afliepen om levensmiddelen en brandstoffen, verbreidden de legerziekte in de omliggende gehuchten, zodat gehele huisgezinnen uitstierven.

Ontzet door prins Maurits

In het laatst van april kwam Prins Maurits met een leger van Zwolle om Coevorden te ontzetten. Bij Ommen stelde hij zijn leger in slagorde en trok zo naar Hardenberg. Bij hem waren Willem Lodewijk van Nassau, Graaf Eberhard van Solms, Philips en Jan van Nassau, Philips van Hohenlo, Francis Vere, Baron Kindsij en andere heren.

Verdugo wachtte het Staatse leger niet af en met stille trom trok hij over Denekamp naar Enschede, alles onderweg verwoestend.
Zo was dan Coevorden na een beleg van 31 weken ontzet. Dit was de laatste belegering van Coevorden in de 80-jarige oorlog; de stad viel niet meer in Spaanse handen. Na het ontzet trok Prins Maurits met het leger naar Groningen, dat zich na een hevige strijd op 28 juni 1594 overgaf.